Proves d’accés als cicles formatius

Membres de la comissió avaluadora de les proves d’accés a Cicles Formatius

Resolució de nomenament de les comissions avaluadores de les proves d’accés a cicles formatius de formació professional inicial i proves de caràcter general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius corresponents a l’any 2021, de l’àmbit territorial dels Serveis Territorials a Girona.


Proves d’accés a Cicles Formatius Grau Mitjà

 • CALENDARI

(Totes les dates proposades són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia)

Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021
 • Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 d’abril de 2021
 • En cas d’haver de presentar documentació, fer-ho mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa (iesmonturiol@xtec.cat, a l’assumpte indicar Proves Accés) del centre seu triat per fer la prova: del 14 al 27 d’abril de 2021. Els motius de presentació de la documentació són:
  • Aspirants exclosos a la llista provisional:
   • perquè no han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
   • per manca de documentació relativa al dret d’exempció o de bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.
  • Aspirants que sol·liciten l’obtenció de puntuació complementària:
   • Imprès amb la documentació presentada.
   • Currículum formatiu, professional i d’experiència acompanyat de la documentació acreditativa.
  • Aspirants que sol·liciten una o més exempcions de la prova:
   • Documents justificatius corresponents.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2021
Prova: 5 de maig de 2021
 • Instruccions  de la  convocatòria
 • Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2021
 • Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa (iesmonturiol@xtec.cat, a l’assumpte indicar Proves Accés) del centre seu triat per fer la prova: del 24 al 26 de maig de 2021
 • Qualificacions definitives: a partir del 28 de maig de 2021
 • Emissió certificats: a partir del 31 del maig
 • Instruccions reclamacions i certificats
 • CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal  acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa (iesmonturiol@xtec.cat, a l’assumpte indicar Proves Accés) del centre seu triat per fer la prova.

 • Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2021
 • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 17 de maig de 2021
 • Prova: 18 de maig a les 9:30 h

Tota la informació oficial aquí


Proves d’accés a Cicles Formatius Grau Superior

 • CALENDARI

(Totes les dates proposades són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia)

Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021
 • Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 d’abril de 2021
 • En cas d’haver de presentar documentació, fer-ho mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa (iesmonturiol@xtec.cat, a l’assumpte indicar Proves Accés) del centre seu triat per fer la prova: del 15 al 28 d’abril de 2021. Els motius de presentació de la documentació són:
  • Aspirants exclosos a la llista provisional:
   • perquè no han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
   • per manca de documentació relativa al dret d’exempció o de bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.
  • Aspirants que sol·liciten l’obtenció de puntuació complementària:
   • Imprès amb la documentació presentada.
   • Currículum formatiu, professional i d’experiència acompanyat de la documentació acreditativa.
   • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés en convocatòries anteriors, si és el cas.
  • Aspirants que sol·liciten una o més exempcions de la prova:
   • Documents justificatius corresponents.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2021
Prova: 12 de maig de 2021 (part comuna) i 13 de maig de 2021 (part específica).
 • Instruccions de la convocatòria
 • Qualificacions provisionals: a partir del 25 de maig de 2021
 • Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa (iesmonturiol@xtec.cat, a l’assumpte indicar Proves Accés) del centre seu triat per fer la prova: del 26 al 28 de maig de 2021
 • Qualificacions definitives i: a partir del 2 de juny de 2021
 • Emissió de certificats: a partir del 3 de juny de 2021
 • Instruccions reclamacions i certificats
 • CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal  acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa (iesmonturiol@xtec.cat, a l’assumpte indicar Proves Accés) del centre seu triat per fer la prova.

 • Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2021
 • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 17 de maig de 2021
 • Prova: 19 de maig de 2021
  • part comuna, a les 9:30 h
  • part específica, a les 16 h

Tota la informació oficial aquí