Organització del centre

PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL: MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

 

MISSIÓ

La missió de l’Institut Narcís Monturiol és aconseguir la formació integral del nostre alumnat, oferint un servei educatiu públic de qualitat basat en el foment de l’esforç, l’exigència i la recerca de l’excel·lència.

VALORS

  • Centre acollidor, que atengui la diversitat del seu alumnat considerant-la una riquesa.
  • Centre col·laborador i obert a l’entorn.
  • Centre que prioritza les persones i les relacions entre elles.
  • Centre que valora el treball en equip, cooperatiu.
  • Centre que valora la conscienciació ecològica i la gestió mediambiental.

VISIÓ

  • Ser coneguts i reconeguts per la ciutat de Figueres com a un centre de qualitat.
  • Donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat millorant-ne el seu nivell competencial.
  • Incorporar de manera gradual les noves tecnologies com una eina de treball pedagògicament enriquidora entre la totalitat del professorat i l’alumnat.
  • Ser el centre de Formació Professional de referència a la nostra comarca preparat per incorporar nous cicles formatius de Grau Mitjà i Superior.
  • Treballar en la qualitat i millora contínua a la recerca de l’excel·lència educativa.

 

DOCUMENTACIÓ ESTRATÈGICA DE CENTRE