Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 CF Grau Mitjà. Tècnic/a en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Capacita per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de BT, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Mira la presentació dels cicles de la família

DURADA
2000 hores (2 cursos acadèmics)
1683 hores en el centre docent
317 hores en el centre de treball (pràctiques)

PLA D’ESTUDIS

M1 Automatismes industrials 231 hores
M2 Instal·lacions elèctriques interiors 264 hores
M3 Instal·lacions de distribució 99 hores
M4 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis 99 hores
M5 Instal·lacions domòtiques 132 hores
M6 Instal·lacions solars fotovoltaiques 66 hores
M7 Màquines elèctriques 99 hores
M8 Instal·lacions elèctriques especials 132 hores
M9 Electrònica 66 hores
M10 Electrotècnia 165 hores
M11 Formació i orientació laboral 99 hores
M12 Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
M13 Anglès Tècnic 99 hores
M14 Síntesi 66 hores
M15 Formació en Centres de Treball 317 hores

SORTIDES PROFESSIONALS

Instal·lador de línies elèctriques
Muntador de centres de producció elèctrica
Electricista industrial
Electricista general
Instal·lador electricista d’edificis
Muntador de quadres elèctrics
Bobinador
Instal·lador d’equips electrònics en edificis
Reparador d’electrodomèstics