Perfil del contractant

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

L’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, crea el perfil del contractant, com un espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del sector públic i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

PERFIL DEL CONTRACTANT
INSTITUT NARCÍS MONTURIOL
C/ JOAQUIM SERRA, 30
17600 – FIGUERES
TEL. 972671604 / FAX 972511467
iesmonturiol@xtec.cat
LICITACIONS
CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA (OCTUBRE 2019)
Anunci al DOGC