Manteniment electromecànic DUAL

CF Grau Mitjà. Tècnic/a en manteniment electromecànic orientat a la fabricació mecànica

Proporciona els coneixements necessaris per muntar i mantenir maquinària i línies de producció automatitzades i a efectuar operacions de mecanització convencional i per control numèric (CNC), conformat i soldadura.

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Mira la presentació del cicle

DURADA

2 cursos acadèmics

Modalitat Dual Modalitat no Dual
1320 hores en el centre docent 1617 hores en el centre docent
1000 hores en el centre de treball (estada remunerada)   383 hores en el centre de treball en pràctiques

PLA D’ESTUDIS

M1 Tècniques de fabricació
132 hores
M2 Tècniques d’unió i muntatge
99 hores
M3 Electricitat i automatismes elèctrics
198 hores
M4 Automatismes pneumàtics i hidràulics
165 hores
M5 Muntatge i manteniment mecànic
132 hores
M6 Muntatge i manteniment elèctric i electrònic
132 hores
M7 Muntatge i manteniment de línies automàtiques
132 hores
M8 Formació i Orientació Laboral
66 hores
M9 Empresa i iniciativa emprenedora
66 hores
M10 Anglès Tècnic
99 hores
M11 Síntesi
297 hores
M12 Formació en centres de treball
383 hores
M13 Mecanització per control numèric
99 hores

SORTIDES PROFESSIONALS
Mecànic de manteniment
Muntador industrial
Muntador d’equips elèctrics
Mantenidor de línia automatitzada
Muntador de béns d’equip
Muntador d’automatismes pneumàtics i hidràulics
Instal·lador electricista industrial
Electricista de manteniment i reparació d’equips de control
Operador de màquines eines convencionals i de CNC