Secretaria

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h.

Informació important OME (alumnat ESO)

A causa de la COVID-19 l’Oficina Municipal d’Escolarització continuarà atenent en aquests moments la matrícula viva al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, telemàticament .

Adjuntem l’enllaç i telèfon de contacte:

OME – Ajuntament de Figueres

Es prioritzarà la preinscripció telemàtica, i només en casos molt excepcionals (no disposar dels mitjans per tramitar la preinscripció telemàticament), se’ls convocarà amb cita prèvia per a la tramitació presencial.

Telèfon de contacte (OME): 972 50 39 52.