On som

Institut Narcís Monturiol                                           Horari d’Atenció al Públic
Joaquim Serra, 30                                                        Consergeria: de 8h a 19’30h
17600 – Figueres                                                          Secretaria: de 9 a 14h
972671604                                                                    (De dilluns a divendres)
iesmonturiol@xtec.cat