Orientació Educativa i Psicopedagogia

Departament de Orientació Educativa i PsicopedagogiaEquip humà

  • Laura Forcada Peña – Tutora de la SIEI
  • Laura Busquets García – Tutora de la SIEI i orientació educativa
  • Marta Ricard Claramonte – Orientacio educativa
  • Maite Monzón Esparza – Tutora de l’Aula d’Acollida
  • Margarita Santiso López – Cap de Seminari i professora d’orientació educativa. Orientació professional i Convivència i mediació
  • Professor per assignar

Ubicació

El Departament de Orientació Educativa i Psicopedagogia es troba situat al soterrani del centre. Despatx 3

El Departament disposa de les següents aules dedicades:

  • L’aula de la USEE. Situada a la 6a planta (A-64)
  • L’aula d’acollida. Situada a la 6a planta (A-63)
  • L’aula d’Orientació Educativa. Situada sota el menjador