Biologia i Geologia

Departament de Biologia i GeologiaEquip humà

  • Paqui Martín Ribera – Cap de departament
  • Agnès Perelló García 
  • Joana Blau Vilagrasa Pallarès

Ubicació

El Departament de Biologia i Geologia es troba situat a la 2a planta del centre. Consta d’un laboratori de pràctiques i d’un espai que correspon al seminari de Biologia i Geologia, pròpiament dit.