Educació Visual i Plàstica

Departament d'Educació Visual i PlàsticaEquip humà

 • Pilar Domènech Castillo – Activitats i serveis escolars
 • Montserrat Fando Mestre 
 • Olga Pérez García – Cap de Departament
 • Ramon Ballester Fernández
 • Pepon Negre Dalmau
 • Ane Ceballos Cristóbal
 • Jordi Rosals Perarnau

Ubicació

El Departament d’Educació Visual i Plàstica es troba situat a la 7a planta del centre.

El Departament disposa de les següents aules especialitzades a la 5a planta:

 • Aula de Dibuix Tècnic Aula 51
 • Aula de Tècniques d’Expressió Graficoplàstica Aula 52
 • Aula de Volum Aula 53
 • Aula de Disseny Aula 54
 • Aula d’Infografia / Informàtica Aula 55
 • Aula de Cultura Audiovisual Aula 56
 • Laboratori de Fotografia Aula 56 (interior)
 • Aula d’Educació Visual i Plàstica d’ESO Aula 57
 • Aula de Dibuix Artístic Aula 58

El Departament també compta amb els següents equipaments:

 • Pantalles de projecció extensibles: a totes les aules
 • Canó de projecció fix + ordinador amb teclat: a totes les aules
 • Monitors TV-DVD: aules 56 i 57
 • 13 ordinadors + 1 impressora + 1 escàner: aula 55