Matemàtiques

Departament de MatemàtiquesEquip humà

  • Carme Villellas García – Cotutora 3r ESO B
  • Ara López Palahí – Tutor 3r ESO B
  • Anna M. Boronat Honrubia – Secretària
  • Lucía Vañó Hernándaz – Tutora 4t ESO B
  • Olga Martín Taboada – Cap d’estudis
  • Rosa Ardiaca Capell – Cap de departament. Programa de control d’assistència i web

Ubicació

El Departament de Matemàtiques es troba situat a la 3a planta del centre.