Llengua i Literatura Catalanes

Departament de Llengua i Literatura CatalanaEquip humà

  • Raimon Balagué Puig – Cap de departament
  • Núria Català Salichs – Tutora 2n ESO A
  • Clea Subirachs Barraquer – Tutora 1r Batxillerat P-2
  • Ana Rosa Solis Garrido – Tutora 1r Batxillerat P-5
  • Montserrat Miró Fornells – Tutora 2n Batxillerat S-2
  • Cristina Valero – Coordinadora LIC

Ubicació

El Departament de Llengua Catalana es troba situat a la 6a planta del centre (al final del passadís).