Llengua i Literatura Catalanes

Departament de Llengua i Literatura CatalanaEquip humà

  • Raimon Balagué Puig – Cap de departament
  • Núria Català Salichs – Llengua, interculturalitat i cohesió social
  • Clea Subirachs Barraquer – Tutora Q-B ESO
  • Carme Mercado Vicens – Tutora T-A ESO – Cristina López Juncà
  • Montserrat Miró Fornells – Tutora 2n Batxillerat S-1
  • Judith Planagumà Oromí

Ubicació

El Departament de Llengua Catalana es troba situat a la 6a planta del centre (al final del passadís).