Llengua Anglesa

Departament de Llengua AnglesaEquip humà

  • Alba Gallardo Escudé – Tutoria de ESO S-C
  • Mª Dolores Espías Sorribas 
  • Mònica Villanueva Benet – Cap de Departament d’Idiomes
  • Àngels Serra Marimon – Tutora de 2n batxillerat S-6
  • Gabriel Suárez Rabassó
  • Mariona Sánchez Money – Coordinadora Pedagògica

Ubicació

El Departament de Llengua Anglesa es troba situat a la 7a planta del centre.

El Departament disposa d’una aula d’idiomes situada a la terrassa de la 7a planta.