Educació Física

Departament Educació FísicaEquip humà

  • Mònica Pugès Bassols – Cap de departament
  • Maria Dolors Artero Colomer- Tutora Q-C ESO
  • José Luís Dosda Bover – Tutor de 2n B

Ubicació

El Departament d’Educació Física es troba situat al soterrani del centre.

Per les seves activitats utilitzen els següents espais específics:

  • Sala polivalent (gimnàs)
  • Pista exterior (pati)
  • Pistes del recinte de l’Escola industrial del carrer Urgell 187