Visita a la depuradora de Gavà – Viladecans

El dimarts 12 de desembre els alumnes de Biologia i Ciències de la Terra de 2n BAT han visitat la depuradora de Gavà – Viladecans. El principal missatge que hem après és que la ciutat de Barcelona genera moltes deixalles i les aigües residuals són el viu exemple de la nostra capacitat per embrutar la natura. Per això, les depuradores de l’Àrea Metropolitana de Barcelona depuren les aigües urbanes i pluvials per a poder retornar-les cap al riu Llobregat, el mar, o fer-la servir pel reg de les zones agrícoles del delta del Llobregat. Els alumnes han après el procés de depuració de l’aigua, especialment els tractaments físics i biològics, així com l’aprofitament que es pot fer dels residus com ara el biogàs i els fangs. Els alumnes van lluir casc i armilla per a poder passejar entre contenidors i piscines on l’aigua segueix els tractaments per a la seva depuració.