Història

L’Institut d’Ensenyament Secundari “Les Corts” està ubicat al Pavelló Prat de la Riba de l’antic conjunt de beneficència “Casa Provincial de Maternitat i Expòsits. El nostre pavelló fou bastit durant la primera dècada d’aquest segle per l’arquitecte Josep Bori i Gensana que va seguir la línia iniciada pel seu antecesor en la construcció dels pavellons de “l’Ave Maria” i de “la Lactància”; s’hi utilitza el maó vist en acabats de portes, finestres, cornises, combinant-lo amb murs de pedra picada i integrant-hi elements decoratius: rajoles de València, estucats, mosaics hidràulics, etc. El pavelló Prat de la Riba juntament amb el seu bessó, el pavelló Olímpia estaven destinants a l’acolliment de nens i nenes que provenien de l’exterior, bé perquè eren orfes o havien estat abandonats o bé perquè les seves famílies no podien fer-se’n càrrec.

Però el naixement del centre docent es va produir l’any 1978 gràcies a les negociacions de l’associació de pares i mares d’alumnes de l’I.B. “Emperador Carlos” i es va ubicar, de manera temporal, al Pavelló Rosa, edifici també del conjunt de la Maternitat i que avui ocupen dependències de la Universitat de Barcelona; l’any 1989, després de molts treballs i negociacions es va inaugurar l’edifici actual.