AUXILIAR DE CONVERSA

El Programa d’Auxiliar de Conversa ens permet gaudir d’un parlant nadiu de la llengua anglesa per tal de donar suport a les activitats d’ensenyament-aprenentatge en anglès i augmentar el contacte dels nostres alumnes amb aquesta llengua. Això els aportarà els següents beneficis:

 • Una millora substancial en les habilitats d’expressió oral:
  • Per presentar-se a proves oficials per obtenir diversos títols B1, B2, (EOI).
  • Per participar a l’estada a Holanda de 3r d’ESO.
  • Per millorar els resultats de les Competències Bàsiques de 4t.
 • Adquirir respecte envers altres països i el coneixement d’una cultura diferent a través d’un nadiu dins del mateix entorn del centre, sense haver de pagar classes externes.

L’auxiliar de conversa col·laborarà en activitats destinades a tot l’alumnat , tant a l’ESO com a batxillerat.  Les activitats desenvolupades tindran com a principal objectiu reforçar la comprensió i la producció oral i, alhora, crear un clima de confiança per tal de facilitar la comunicació en llengua anglesa.

Dins les activitats previstes hi podem trobar:

 • Pràctiques orals en petit comité: parelles, grups de tres persones, mig grup, etc.
 • Assessorament per a les activitats AICLE a través del programa GEP realitzades des de diferents matèries.
 • Preparacions per al format oral de les proves lliures de la EOI (B1, B2).