Secretaria

La secretaria del centre està oberta de manera presencial en el següent horari:

Dilluns a divendres matins 09:00-15:00h

Tot i així, per qualsevol gestió agrairem que prèviament realitzeu consulta telefònica i/o mitjançant correu.

Telèfon: 93 330 74 57

Correu:  ieslescorts@xtec.cat

__________________________________________________________________________________________________

A la secretaria del centre realitzem i gestionem la següent documentació:

 • Certificats
  • notes
  • matrícula
  • escolarització
  • expedient acadèmic
 • Preinscripció i matrícula
  • ESO
  • Batxillerat
 • Beques i ajuts
 • Lliurament de Títols:
  • ESO, BUP i Batxillerat
  • Documentació a aportar: Reguard de Sol·licitud i DNI
 • Reconeixement dels nivells B2 i C1 de català per escolaritat reglada no universitària
  • Documentació a lliurar (es demana enviar-la també prèviament escanejada per correu electrònic):
   • Llibre d’escolaritat o certificat del centre o centres on s’ha fet l’itinerari escolar corresponent a l’etapa educativa (EGB, BUP, FP, primària, ESO o batxillerat).
   • Títol, resguard del títol o certificat que acrediti que la titulació superior s’ha obtingut sense cap matèria suspesa o, en el cas de l’ESO, que s’ha superat la matèria de llengua catalana en acabar el cicle superior.
   • Formulari complimentat
  • Més informació

Si el document el recull una persona diferent al destinatari cal portar:

 • Autorització signada
 • Fotocòpia de DNI del titular
 • Fotocòpia DNI autoritzat

INSTÀNCIES: Per formalitzar una instància podeu descarregar el document següent:

FORMULARI INSTÀNCIA