Projectes


El nou context que s’ha produït en els darrers anys en l’àmbit tecnològic genera un alt grau d’assoliment de les competències plurilingüe i digital, entre d’altres.

Amb una visió holística, el nostre institut ofereix dins del currículum optatiu de l’ ESO, treball per projectes de forma que les competències es treballen d’una forma transversal i es possibilita l’aprenentatge constructivista.

Per altra banda, per treballar la competència plurilingüe, el nostre institut treballa amb la metodologia AICLE, on s’imparteixen continguts no lingüístics en llengua anglesa.

El centre, essent conscient de la importància del treball per projectes i de la metodologia AICLE, fa una clara aposta per garantir la continuïtat del treball durant tota l’etapa de l’ ESO.