PROJECTES DE TUTORIA

PROGRAMES DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

L’institut participa des de fa molts anys en els programes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Cada programa està adreçat a un nivell acadèmic in en els darrers anys, hem participat amb l’alumnat de 4t en el programa PARLEM-NE, NO ET TALLIS, i amb l’alumnat de 2n en el programa CANVIS. Les activitats formen part del Pla d’Acció Tutorial i es fan a les hores de tutoria durant el 2n trimestre del curs. Per això, tutores i tutors tenen un paper fonamental per a motivar l’alumnat i dinamitzar les activitats. En primer lloc, el professorat fa la formació organitzada per l’agència, i després condueix les activitats que fa l’alumnat amb l’ajut del llibret de l’agència.

Les activitats dels dos projectes giren al voltant de situacions que apareixen en les vides dels adolescents durant el seu creixement i formació com a ciutadans. Aspectes com el contacte amb les drogues, les relacions entre iguals, el sexe i altres aspectes de la vida, es presenten de forma amena i motivadora. L’alumnat sovint es veu identificat amb els personatges de les activitats i els ajuda a posicionar-se quan han de prendre decisions en la seva dia quotidiana.