Serveis i activitats

L’institut disposa de Menjador. Els menús són elaborats per una empresa de cuina seguint unes pautes dietètiques per tal de fomentar una dieta equilibrada i saludable.

Activitats organitzades per l’institut:

Biblioteca oberta (aula d’estudi amb suport escolar)

Programa Projecta’t (Batxillerat): és programa d’acompanyament acadèmic, competencial i emocional adreçat a l’alumnat de 1r de batxillerat.

Els objectius d’aquest suport educatiu són:

  1. Consolidar les competències necessàries per augmentar les expectatives de futur.
  2. Millorar hàbits d’estudis i l’autonomia personal a partir de metodologies globalitzadores o metodologies ABP (Aprenentatge Basat en Projectes).

Cal destacar, l’acompanyament emocional personalitzada portada a terme per persones professionals que els dona suport en les dificultats personals, organitzatives i d’hàbits d’estudi.

Activitats organitzades per l’AFA.