VIATGE A PARÍS (4t ESO)

En coordinació amb el seminari de Francès, el Departament de Ciències Socials organitza cada any un viatge a Paris que combina la proposta didàctica amb activitats més lúdiques, ja que es tracta d’un viatge de final d’etapa. El viatge es fa la primera setmana del 3r trimestre. Diverses visites i activitats es dissenyen per adaptar-se a la programació. A tall d’exemple podem anomenar:

– Versalles amb la reflexió sobre l’Antic Règim i la Revolució Francesa.

– Museus Rodin, Orsay i Louvre per veure les obres estudiades a l’aula.

– Memorial de la Shoah i el Marais jueu.

– Comparativa entre els eixamples de Barcelona i Paris i l’anàlisi del  model de gentrificació realitzat als voltants del Centre Pompidou.