PROJECTE DE RECERCA DE 4t

PROJECTE DE RECERCA DE QUART D’ ESO

El projecte de recerca està concebut com una iniciació al Treball de Recerca del Batxillerat. És una investigació sobre un tema determinat, guiat per un tutor o tutora, on l’alumnat s’inicia en l’aplicació d’una  metodologia de recerca, la planificació del treball i la presentació, tant oral com escrita, dels resultats i conclusions.

El centre ofereix diferents àmbits de treball com ara les ciències, la filosofia, la tecnologia, les matemàtiques,  la llengua anglesa i la llengua i literatura catalana.

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

1.- Concurs de Cristal·lització a l’escola. Hi ha 2 grups inscrits en aquest concurs, els alumnes han d’aprendre a obtenir cristalls i presentaran, en una jornada que seguirà el format d’un congrés científic,  la feina feta i un jurat escollirà els treballs guanyadors. Al projecte han d’incloure tant l’aprenentatge al laboratori com l’experiència de participar en un congrés científic.

2.-Construcció d’una cambra de boira. Una cambra de boira, o cambra de Wilson, és un detector de trajectòries de partícules amb càrrega elèctrica en el si d’un vapor saturat i d’un camp magnètic. Els alumnes de 4t han de construir una cambra de boira, estudiar i controlar les condicions més adequades per detectar partícules subatòmiques.

 

3.-Estudi de moviments. Els alumnes han de posar en joc els conceptes apresos sobre els diferents tipus de moviments i els estudiaran mitjançant l’ús de la imatge. Amb l’anàlisi de vídeos i fotografies es construiran taules amb dades de temps i posicions, es representaran en gràfics per trobar els valors de velocitat i acceleració; amb les imatges d’un salt a la lluna es pot trobar l’acceleració de la gravetat en aquest planeta.

DEPARTAMENT DE FILOSOFIA

1.- Atenció a la 3a. edat: “Compartim memòries” El treball és un diari sobre la participació del nostre alumnat en el programa REMS d’estimulació cognitiva de malalts d’ Alzheimer. Un cop al mes un grup d’alumnes visiten els avis que van a un  centre de dia del barri situat a la travessera de Les Corts i dinamitzen els tallers que tenen preparats. Els alumnes investigaran diversos aspectes: la malaltia des del punt de vista mèdic, les persones que treballen al centre, el voluntariat que s’hi fa,  etc.

2.- Integració Social en el Síndrome de Down. La metodologia de treball serà el seguiment en el procés d’integració d’una noia amb síndrome de Down. Després de fer una entrevista en profunditat a tots els membres de la família, i també a la protagonista, faran una recerca sobre la malaltia, els centres a on ha estudiat i totes les entitats que l’han ajudat a integrar-se en la societat, per extreure’n conclusions.

3.- Barcelona i el treball contra el Racisme. Després dels atemptats d’agost a Barcelona, que s’ha fet? L’alumnat portarà a terme una investigació sobre les entitats que treballen contra el racisme a Barcelona i efectuaran una comparació entre dues d’elles. Esbrinaran com han portat a terme les seves campanyes, quines són les prioritats, quins resultats han obtingut i la repercussió social. També visitaran SOS RACISME i entrevistaran  un dels seus representants per treballar aquest tema.

 4.- Violència de gènere…hem avançat? Després de fer una recerca del què significa i dels tipus de violència de gènere que hi ha, faran una recerca per les diferents campanyes que s’han fet a Barcelona i les compararan amb altres d’Europa.

 

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

Una de les lleis macroecològiques més conegudes indica que, en un grup taxonòmic determinat, el nombre d’espècies d’aquell grup augmenta en apropar-se a l’equador i el nombre d’espècies disminueix cap als pols. Utilitzant aquest principi com a hipòtesi de treball, l’alumnat ha d’ escollir un grup taxonòmic, buscar el nombre total d’espècies de cada grup i la seva distribució mitjançant la web de Llibre Vermell d’Espècies Amenaçades de la UICN. Un cop conegudes les distribucions, han  d’inventar una metodologia per a demostrar el principi macroecològic. Per a la segona part del curs, els alumnes hauran de modelar el nínxol ecològic d’una espècie mitjançant un programari anomenat MAXENT (Maxim Entropy). En aquest cas, se’ls proposarà estudiar com pot augmentar o disminuir la distribució d’una espècie amb el canvi climàtic que està previst per a finals del segle XXI. Els resultats hauran de ser presentats oralment i en pòsters que exposarem públicament en espais comuns de l’ institut.

PROJECTE DE RECERCA DE MATEMÀTIQUES

De les propostes fetes a l’ inici del curs es van organitzar en tres grups que estudien els següents temes:


La Criptografia
• Necessitat  i usos de la criptografia al llarg de la historia
• Estudi dels xifrats de Alberti , Vigenère ,….
• La maquina enigma i els codis Rsa, ….
• Aplicacions del  sistema binari i l’Aritmètica modular.


Els quadrats màgics
• Definició, origen i tipus.
• Construcció i  constant dels diferents ordres.
• Quadrats màgics famosos i altres curiositats.
• La relació  amb el sudoku.

 Els cossos de revolució
• La geometria com a eina de coneixement dels objectes i de les seves relacions amb l’espai.
• La generació dels principals cossos geomètrics i les seves característiques.
• Aplicacions en els camps de la enginyeria, l’arquitectura i el disseny.

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

En l’era digital en què vivim l’ús de la tecnologia digital és imprescindible. En aquesta matèria s’ha treballat en grup 3 o 4 , d’acord amb la metodologia de projectes que ja venen treballant durant tota l’ ESO a la classe de tecnologia. Han plantejat diversos reptes, un dels quals ha estat veure la viabilitat de l’ús d’una casa domòtica per tal que una persona amb mobilitat reduïda pugui ser totalment autònoma. A més, investiguen quins avantatges i quins inconvenients pot presentar un habitatge en aquestes condicions respecte a d’altres. Quines són les tasques que podem automatitzar i com fer-ho, etc.
El programari utilitzat variarà segons els objectius del grup:  Scratch,  Arduino en el cas de programació i Sketch Up en el cas del disseny en 3 D.

DEPARTAMENT DE LLENGUA ANGLESA

La investigació s’ha repartit entre 10 alumnes dividits en 3 grups. Un grup efectua una recerca sobre les malalties derivades de trastorns alimentaris: anorèxia, bulímia, vigorèxia, orthorèxia, entre d’altres. Investiguen sobre les possibles causes que porten a desenvolupar aquestes malalties, les conseqüències i el percentatge de risc de patir-les que es presenta al llarg de l’adolescència. Els altres dos grups treballen el vegetarianisme, el veganisme, el freeganisme i els foodies. Investiguen el perquè cada cop més la gent canvia la seva forma de menjar i esbrinen, també, si totes aquestes formes de menjar són saludables o comporten algun tipus de risc.

El treball es desenvolupa en llengua anglesa.

DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA

Llengua i noves tecnologies

L’alumnat porta a terme una investigació sobre l’ús de la llengua catalana en les noves tecnologies com per exemple el whatsapp, correu electrònic, etc.

L’ús de la llengua catalana entre els joves

L’alumnat porta a terme una investigació sobre l’ús de la llengua catalana en diferents àmbits i segons les diferents situacions comunicatives

Llengua i mitjans de comunicació

L’alumnat porta a terme una investigació sobre l’ús de la llengua en els mitjans de comunicació: ràdio, premsa escrita, premsa digital, revistes…

Origen i evolució de la llengua catalana

L’alumnat porta a terme una investigació sobre l’origen i la formació de la llengua. Evolució, canvis morfosintàctics, semàntics, etc.