GRUP D’EXPERIMENTACIÓ PER AL PLURILINGÜISME (GEP)

El nostre centre participa des del curs 2019-20 amb el programa GEP. Es tracta d’un projecte encaminat a la promoció del plurilingüisme a l’institut.

La seva finalitat és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i professional.

Un dels principals objectius del GEP és la consolidació i ampliació de les activitats desenvolupades des de diferents àrees curriculars en llengua anglesa per alumnes de diferents nivells d’ESO i batxillerat.

A l’institut hi ha certes matèries, que repartides al llarg de l’ESO i batxillerat s’imparteixen total o parcialment en anglès. Part del professorat ha estat format en metodologia (AICLE) Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres.

D’aquesta manera l’alumnat rep una aportació extra de la llengua estrangera, en un entorn no purament lingüístic.

Implementació del programa GEP aquest curs 2020-2021: