ESO

  • Estructuració de quatre línies a l’ESO en grups heterogenis de tutoria.
  • 1r i 2n ESO: agrupacions de 20 alumnes en totes les matèries.
  • 3r i 4t ESO: agrupacions de 15 alumnes en les matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques), llengua anglesa, tecnologia i ciències de la natura.
  • Aplicació de la metodologia AICLE per la utilització de l’anglès com a llengua vehicular.
  • Matèries optatives de francès, alemany i robòtica.
  • Sortida de cohesió a 1r d’ESO de tres dies al llarg del primer trimestre.
  • Sortides culturals a 2n i 3r d’ESO i viatges i intercanvis a 4t d’ESO i a batxillerat.

Organització del currículum a l’ESO.