PROJECTE DE PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

PROJECTE DE PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

El pensament computacional implica un conjunt de tècniques i habilitats per a la resolució de problemes, descomponent-los en problemes més petits i senzills de treballar i resoldre. D’aquesta manera, problemes complexos es poden resoldre de manera més acotada i eficient.

Des de Programació i robòtica treballem el pensament computacional per a resoldre reptes, i implica:

  • L’ús actiu i no el consum passiu de la tecnologia.
  • La millora de la resolució de problemes
  • El pensament algorítmic.
  • El procés creatiu i el treball en equip.
  • La utilització de diferents intel·ligències com ara la matemàtica, l’ artística…

L’itinerari de Programació i Robòtica proposat és:

PRIMER D’ESO: Començar la programació amb Code, Scratch i la placa Makey Makey  en l’entorn d’una matèria optativa.

SEGON D’ESO: Es continua de manera general amb concepte i resolució de repte de programació, en entorns com Code, Scratch, Beetle Blocks, etc.

TERCER D’ESO: Participació en la First Lego League a nivell de districte i de Barcelona. Consisteix en la resolució de missions mitançant el robot Lego Mindstorms, així com el desenvolupament d’un projecte científic relacionat. Alhora, es fomenten els valors de la First Lego, com són: descobriment, innovació, cooperació, impacte, inclusió, col·laboració i diversió.

 

 

Notícies:

https://agora.xtec.cat/ieslescorts/portada/lins-les-corts-a-la-first-lego-league-torneig-upc/

https://agora.xtec.cat/ieslescorts/portada/lins-les-corts-a-la-microfll/

https://agora.xtec.cat/ieslescorts/general/micro-first-lego-league/

 

També s’avança amb la programació per blocs i codi relacionant-ho amb l’electrònica mitjançant les plaques Arduino, i s’inicia el món de la impressió 3D mitjançant programes com beetle blocs, sketch up o Tinkercad.

QUART D’ESO: Continuació de programació i electrònica mitjançant Aruinoblocks, Snap4Arduino o ArduinoIDE, i plaques Arduino, afegint reptes de robòtica amb el muntatge i programació d’un braç robòtic, un vehicles, etc.

Des de la matèria d’informàtica, es treballa la programació amb el disseny d’aplicacions mòbils utilitzant l’APPInventor.

D’altra banda, es realitzen sortides i tallers relacionats com:

  • Tallers a l’Ateneu de Fabricació de Les Corts
  • Tallers a la UPC

https://agora.xtec.cat/ieslescorts/portada/robotica-a-la-upc/

https://agora.xtec.cat/ieslescorts/general/sortida-tecno-robotica-upc/

https://agora.xtec.cat/ieslescorts/general/un-robot-a-casa-meva/