BATXILLERAT

PRESENTACIÓ

El batxillerat és la darrera etapa de l’Educació Secundària, de caràcter postobligatori, organitzat en dos cursos.

La finalitat és proporcionar a l’alumnat la formació, la maduresa intel·lectual i personal, els coneixements acadèmics i les habilitats socials i personals que els permeti incorporar-se a estudis superiors, tant professionals (CFGS) com universitaris (Graus) i a una societat heterogènia i multicultural.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat:

  • arts
  • ciències i tecnologia
  • humanitats i ciències socials

L’alumnat ha d’escollir la modalitat de batxillerat en funció dels seus interessos i motivacions, els estudis posteriors que volen cursar o les perspectives de futur.

Amb el batxillerat l’alumnat té diverses opcions i pot accedir:

  • a un CFGS (Cicles de Formació de Grau Superior): el 60% de les places dels CFGS estan reservades a  l’alumnat que té el batxillerat (amb prioritat dels que han cursat la modalitat de batxillerat adequada al CFGS escollit.
  • a la Universitat: després de realitzar els exàmens de les PAU.
  • ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés).

 

Pabelló Ponent. Aulari Batxillerat