Projecte Curricular

L’ ESO té caràcter obligatori i comprèn quatre cursos acadèmics que es cursen normalment entre els dotze i setze anys. El quart curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors com per a la integració a la vida laboral. En aquesta etapa educativa es consoliden les competències bàsiques, es realitzen nous aprenentatges i es cimenten les bases per una formació basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge posterior, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius.

 

  ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM ESO

A la matèria de ciències de la naturalesa de 3r d’ESO s’imparteix un quadrimestre de “Biologia i Geologia” i un quadrimestre de “Física i Química”.

 


OPTATIVES
: Treball per projectes de robòtica i programació, matèries metodologia AICLE i treball per projectes d’altres matèries.