PROJECTE DE LABORATORI

Les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic es refereixen a aquelles capacitats que permeten a l’alumnat resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com al domini dels processos de l’activitat científica.

En les hores de desdoblament de les matèries de Ciències de la Naturalesa, així com en les matèries optatives del Departament de Ciències de la Natura que es puguin oferir, es treballa la vivència de fer ciència: plantejant preguntes o problemes, dissenyant i executant experiments per tal d’extreure les conclusions pertinents, i per últim, la publicació dels resultats i conclusions. En definitiva, l’aplicació del mètode científic.

A través de la pràctica permet raonar i contribuir a l’educació global de l’alumnat perquè el fa capaç d’actuar de manera reflexiva davant de situacions que es consideren rellevants.