CFGS de Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (QUB0)

Aquests estudis capaciten per gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics, i s’imparteix en modalitat DUAL.

A l’Institut La Romànica tenim dues línies d’aquest cicle formatiu, una amb horari de matí i una altra amb horari de tarda.

Aquest estudi substitueix el cicle Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE).

Per a més informació clica sobre els enllaços:

Torna a Cicles Formatius