Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments) i la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

Per obtenir més informació sobre les proves d’accés podeu clicar sobre els següents enllaços:

Calendari de les proves:

Prova CFGM:

Dimecres 08 de maig de 2019

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants.

16:00 – 18:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social.

18:00 – 18:30 h Descans.

18:30 – 20:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica.

Prova CFGS:

Part comuna: 15 de maig de 2019

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants.

16:00 – 18:00 h Primer bloc: llengües catalana i castellana.

18:00 – 18:30 h Descans.

18:30 – 20:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès o francès) i matemàtiques.

Part específica 16 de maig de 2019

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants.

16:00 – 19:00 h Matèries específiques triades.

Torna a Cicles Formatius