CFGM de Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics (QU11)

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer totes les operacions bàsiques de control i de manteniment dels equips dels diversos processos químics i de les fases de fabricació de productes farmacèutics i cosmètics, per assegurar la qualitat del producte i complir les normes de prevenció de riscos, de seguretat i ambientals.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Per a més informació clica sobre els següents enllaços:

Torna a Cicles Formatius