Processos i Procediments Estratègics

Processos_estrategics

  • E01 Determinar l’estratègia
  • E02 Planificar el funcionament del centre
  • E03 Desenvolupar i revisar el sistema de gestió
  • E04 Informar, comunicar i gestionar el coneixement
  • E05 Interaccionar amb els grups d’interès interns i externs

La relació de processos i procediments és només informativa per al públic. No es garanteix que siguin el processos i procediments vigents. Aquests es troben accessibles al personal de l’Institut a través del seu gestor documental.