Política de Qualitat

Política de Qualitat de l’Institut Joan Brudieulogo_iso9001_applus_insjb

Per a l’Institut Joan Brudieu la qualitat és part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia. L’actuació de l’Institut, d’acord amb el projecte educatiu de centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat, així com les de la normativa educativa vigent.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

Equip Directiu de l’Institut Joan Brudieu – La Seu d’Urgell, octubre de 2015

Document