Documents Procediments Clau

processos_clau

 • PR-C0102 Preinscripció i matrícula
  • Preinscripció
   • ENSE-GENCAT: BTX – Imprès oficial de preinscripció
   • ENSE-GENCAT: CFM – Imprès oficial de preinscripció
   • ENSE-GENCAT: CFS – Imprès oficial de preinscripció
   • ENSE-GENCAT: ESO – Imprès oficial de preinscripció
   • D-PR-C0102-001: BTX – Tria itineraris preinscripció B1
   • D-PR-C0102-002: BTX – Tria itineraris preinscripció B2
   • D-PR-C0102-003: CF – Tria cicles preinscripció
  • Matriculació
   • D-PR-C0102-011: BTX – Tria itineraris matrícula B1
   • D-PR-C0102-012: BTX – Tria itineraris matrícula B2
   • D-PR-C0102-015: CF – Full de matrícula (CFM CAI+APD)
   • D-PR-C0102-016: CF – Full de matrícula (CFM SMX+GAD)
   • D-PR-C0102-017: CF – Full de matrícula (CFS ASIX)
   • D-PR-C0102-018: CF – Full de matrícula (CFS EDI)
   • D-PR-C0102-019: CF – Full informació CAS
   • D-PR-C0102-020: CF – Full inscripció CAS
   • D-PR-C0102-025: ESO – Declaració opció religiosa LOMCE Matrícula
   • D-PR-C0102-026: ESO – Optativitat específica S4
  • General
   • D-PR-C0102-031: INS – Dades Matrícula Alumnat NOU
   • D-PR-C0102-032: INS – Dades per a la confirmació interna de la matrícula (alumnat antic)
   • D-PR-C0102-033: INS – Full d’inscripció AMPA
   • D-PR-C0102-034: INS – Sol·licitud autorització imatges alumnat majoria edat
   • D-PR-C0102-035: INS – Sol·licitud autorització imatges alumnat minoria edat
  • Modificacions matrícula – Baixes i renúncies
   • D-PR-C0102-040: BTX – Instància exempció Català
   • D-PR-C0102-041: BTX – Instància i resolució canvi itinerari i/o idioma
   • D-PR-C0102-042: BTX – Instància i resolució canvi matèries
   • D-PR-C0102-043: BTX – Instància i resolució exempció TdR
   • D-PR-C0102-044: BTX – Instància i resolució matrícula extraordinària
   • D-PR-C0102-045: BTX – Instància i resolució pendents B1
   • D-PR-C0102-046: BTX – Instància i informe repetició total B2
   • D-PR-C0102-047: BTX – Pla Individual B1 amb soltes
   • D-PR-C0102-048: BTX – Pla Individual B2 amb soltes
   • D-PR-C0102-050: BTX – EFI Sol·licitud adaptació curricular
   • D-PR-C0102-051: BTX – EFI Resolució adaptació curricular
   • D-PR-C0102-052: BTX – EFI Pla de seguiment
   • D-PR-C0102-053: BTX – EFI Sortides autorització reconeixement
   • ENSE-GENCAT: BTX – EFI Certificat Centre Tecnificació Esportiva
   • D-PR-C0102-055: BTX – MUS Sol·licitud adaptació curricular
   • D-PR-C0102-056: BTX – MUS Resolució adaptació curricular
   • D-PR-C0102-057: BTX – MUS Pla de seguiment
   • D-PR-C0102-058: BTX – MUS Sortides autorització reconeixement
   • ENSE-GENCAT: BTX – MUS Certificat Conservatori Música CMU1
   • ENSE-GENCAT: BTX – MUS Certificat Escola Música CMU3
   • D-PR-C0102-070: CF – Instància i resolució anul·lació parcial matrícula
   • D-PR-C0102-071: CF – Instància i resolució anul·lació total matrícula
   • D-PR-C0102-072: CF – Convalidació Instància CF i UNIV
   • D-PR-C0102-073: CF – Convalidació Resolució CF i UNIV
   • D-PR-C0102-074: CF – Exempció FCT Instància
   • D-PR-C0102-075: CF – Exempció FCT Resolució
   • D-PR-C0102-090: ESO – Instància i resolució baixa matrícula
   • D-PR-C0102-091: ESO – EFI Sol·licitud adaptació curricular
   • D-PR-C0102-092: ESO – EFI Resolució adaptació curricular
   • D-PR-C0102-093: ESO – EFI Pla de seguiment
   • D-PR-C0102-094: ESO – EFI Sortides autorització reconeixement
   • ENSE-GENCAT: ESO – EFI Certificat Centre Tecnificació Esportiva
   • D-PR-C0102-095: ESO – MUS Sol·licitud adaptació curricular
   • D-PR-C0102-096: ESO – MUS Resolució adaptació curricular
   • D-PR-C0102-097: ESO – MUS Pla de seguiment
   • D-PR-C0102-098: ESO – MUS Sortides autorització reconeixement
   • ENSE-GENCAT: ESO – MUS Certificat Conservatori Música CMU1
   • ENSE-GENCAT: ESO – MUS Certificat Escola Música CMU3
  • Manuals de convalidacions, exempcions i canvis de currículum
   • MCONV-BTX: BTX – Manual de Convalidacions, Exempcions i Canvis de currículum
   • MCONV-FP: CF – Manual de Convalidacions i Exempcions
   • MCONV-ESO: ESO – Manual de Convalidacions i Exempcions

La relació de documents és només informativa per al públic. No es garanteix que siguin els documents vigents. Aquests es troben accessibles al personal de l’Institut a través del seu gestor documental.