Processos i Procediments Clau

Processos_clau

 • C01 Gestionar la informació i admissió de l’alumnat
  • PR-C0101 Atenció al públic i informació
  • PR-C0102 Preinscripció i matrícula
 • C02 Desenvolupar l’ensenyament/aprenentatge ESO-BTX-FP
  • PR-C0201 Acollida de l’alumnat
  • PR-C0202 Programació
  • PR-C0203 Desenvolupament d’activitats d’aula
  • PR-C0204-01 Realitzar l’avaluació d’ESO-BTX-FP
  • PR-C0204-02 Homogeneïtzar criteris d’avaluació
  • PR-C0204-03 Gestionar les reclamacions de les qualificacions
  • PR-C0205 Orientació i tutoria
  • PR-C0206 Gestió de la diversitat
  • PR-C0207 Mediació
  • PR-C0210 Tria de matèries optatives
  • PR-C0215 Elaboració, defensa i avaluació del Treball de Recerca
  • PR-C0220 Desenvolupament de l’FCT
  • PR-C0221 Desenvolupament de l’FP dual
  • PR-C0222 Semipresencialitat a l’FP
 • C03 Gestionar la satisfacció alumnat i família
  • PR-C0301 Gestió de les enquestes de l’alumnat i les famílies
  • PR-C0302 Gestió de queixes i suggeriments
 • C04 Desenvolupar el servei d’assessorament i reconeixement de competències professionals
  • PR-C0401 Desenvolupar l’assessorament de competències professionals
  • PR-C0402 Desenvolupar el reconeixement de competències professionals

La relació de processos i procediments és només informativa per al públic. No es garanteix que siguin el processos i procediments vigents. Aquests es troben accessibles al personal de l’Institut a través del seu gestor documental.