Preinscripció a Cicles Formatius (CFM i CFS)

S’obre el termini de preinscripció per als estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFM) i de Cicles Formatius de Grau Superior (CFS):

  • Cicles Formatiu de Grau Mitjà, del 2 al 8 de juny.
  • Cicles Formatius de Grau Superior, del 10 al 17 de juny.

El tràmit de preinscripció es realitza de manera telemàtica a la pàgina web del Departament d’Educació:

  • Cicles Formatius de Grau Mitjà (enllaç)
  • Cicles Formatius de Grau Superior (enllaç)

Recordeu que independentment que hàgiu fet Sol·licitud al registre electrònic (de manera general) o Sol·licitud en suport informàtic (en els casos en què no sigui possible la presentació electrònica), s’ha d’enviar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris que no es pugui validar electrònicament, escanejada o fotografiada, al correu de l’institut: secretaria@insjoanbrudieu.cat. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió.