Projecte sobre diversitat lingüística

El departament de Llengua Catalana i Literatura ha portat a terme el projecte Diversitat lingüística enfocat a 4t d’ESO. Després d’una breu introducció sobre la diversitat lingüística i l’estat de les llengües al món, l’activitat s’ha desenvolupat a partir de la creació d’un mapa mitjançant l’aplicació Genially en petits grups. Al mapa es pot observar una frase en català inventada, traduïda i pronunciada en les diferents llengües que envolten l’alumnat de l’institut. La finalitat del projecte ha estat prendre consciència del fet que la diversitat cultural i lingüística és enriquidora i per aquest motiu ha de ser fomentada com a factor de progrés, on la llengua catalana ha d’esdevenir l’eix vertebrador.