L’institut

Aquesta secció conté les pàgines necessàries per a oferir una descripció general de l’institut: ubicació, història, instal·lacions, equip docent, consell escolar, pla de qualitat, calendari, salut, informacions pràctiques, normativa…