Criteris d’avaluació i recuperació curs 20-21

Continguts examen de pendents (pels alumnes de 2n de Batx que tenen pendent el Llatí de 1r):

  • Anàlisi morfosintàctica i traducció d’un text llatí
  • Activitats de morfosintaxis dels continguts següents: 5 declinacions; adjectius I i II; present, imperfet, perfet i plusquamperfet.

 

Espais virtuals del Seminari de Cultura Clàssica

MOODLE (cursos de les diferents assignatures i professors. Requereixen usuari i contrasenya).

BLOGS OBERTS