Criteris d’avaluació i recuperació Dpt Matemàtiques curs 20-21

ESOBatx. Ciències SocialsBatx. Ciències i Tecnologia

 

logoAgoraMoodle

Moodle del Dpt. de Matemàtiques i accés als cursos de la matèria

Treballem l’àlgebra amb policubs a 3r ESO F

Aquesta setmana hem practicat la modelització matemàtica, mitjançant els policubs, amb el grup de 3r ESO F. Els alumnes van crear amb aquest material diferents figures. Primer, a través de de la seva construcció i de l’observació, van trobar patrons i després l’expressió matemàtica general que els va permetre calcular els cubs necessaris per  construir figures similars de qualsevol mida.