Criteris d’avaluació i recuperació del Seminari de Religió curs 20-21

Maig 2020: nous criteris d’avaluació i recuperació amb motiu del confinament

Professora: Maribel Virgili