Criteris Avaluació

Criteris d’avaluació i recuperació

Criteris generals d’avaluació en cas de confinament

Trobareu els criteris d’avaluació i recuperació de les matèries a l’espai virtual propi de cada departament:

 


 

 

Criteris d’avaluació i recuperació curs 2015-2016
Criteris d’avaluació i recuperació curs 2014-2015

Moodle de l’institut Gabriel Ferrater