Preinscripció i Matrícula Batxillerat per al curs 2020-21

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA BATXILLERAT CURS 2020/2021

(document en pdf on trobareu tota la informació relativa al procés de preinscripció i matrícula al nostre centre)

Orientació 4t ESO > Batxillerat / Cicles – PFI

Jornada de portes obertes virtuals de Batxillerat

El passsat dissabte 23 de maig, a les 11.00h vam fer una jornada de portes obertes virtuals. Clicant sobre la primera imatge podreu veure la presentació de la jornada, i clicant sobre la segona imatge podreu accedir als espais propis dels departaments.

DEPARTAMENTS

Jornada de Portes Obertes Virtual – Batxillerat

JORNADA DE PORTES VIRTUALS BATXILLERAT

A la pàgina de cada Departament o Seminari Didàctic podeu trobar tambè informació específica de les diferents àrees i matèries

 

ENLLAÇ A LA INCRIPCIÓ

El proper dissabte 23 de maig a les 11h es farà una Jornada de Portes Obertes Virtual adreçat a aquells estudiants i/o famílies que vulguin conèixer el nostre centre i els estudis de Batxillerat que s’imparteixen a l’INS Gabriel Ferrater i Soler.
Durant la jornada de portes obertes hi haurà una presentació general del centre i una d’específica per a les diferents modalitats que s’ofereixen al centre:

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials
 • Arts (Arts escèniques, música i dansa o Arts Plàstiques)

Per a poder accedir a les presentacions és imprescindible inscriure’s prèviament en el formulari que trobareu més endavant. La presentació es farà a través de l’eina Meet de Google. Una hora abans de la jornada, enviarem l’enllaç per establir la connexió al correu que ens hagueu facilitat. Per PC no cal instal•lació, tot i que es recomana el navegador Chrome, i amb mòbil es recomana instal•lar Hangouts Meet

ENLLAÇ A LA INSCRIPCIÓ

Després de les presentacions hi haurà la possibilitat d’interactuar amb la persona que us informi per resoldre els dubtes que tingueu.
Podeu contactar amb nosaltres per qualsevol consulta o aclariment a través del correu info@insgabrielferrater.cat

Si ens voleu conèixer, entreu a la pròxima jornada de portes obertes virtual! Us hi esperem!

 

Preinscripció Batxibac

Presentació i gestió de sol·licituds: del 18 al 22 de maig

Terminis, documentació, requisits I sol·licitud d’inscripció

 

ALUMNAT PROPI QUE ARA FA 4T D’ESO A L’INS GABRIEL FERRATER

 • Només ha de presentar el full amb la SOL·LICITUD de preinscripció mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre. No cal aportar tota la documentació que ja tenim al centre, si no hi ha hagut cap canvi (de domicili, per exemple). Per facilitar la gestió de les sol·licituds, us demanem que indiqueu si ja sou alumnes actuals del centre.

ALUMNAT PROCEDENT D’ALTRES CENTRES:

La sol·licitud de preinscripció es presenta mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc, adjuntant- hi el model de sol·licitud emplenat i la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

Tothom ha d’enviar el DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.

Els alumnes menors d’edat també han d’enviar:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han d’enviar la documentació que els acrediti.

Per cursar la doble titulació cal acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües; l’acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa.

 

Publicació de l’oferta al centre:

 • Places reservades per alumnes del centre: 10 places
 • Places reservades per alumnes de fora del centre: 6 places **

Presentació i gestió de sol·licituds: del 18 al 22 de maig

Publicació llistes alumnat admès: 29 de maig

 • Entrada sol·licituds preinscripció batxibac que han tingut plaça a GEDAC: del 4 al 9 de juny

** Requisits :

 • Diplôme B1. Si no es disposa d’aquest títol, la matrícula seria condicional a aprovar un examen d’aquest nivell que tindria lloc a l’institut a principis de setembre.
 • Títol del Brevet, en cas de venir d’una escola francesa.
 • Barem: la selecció dels alumnes es farà per ordre de notes dels cursos anteriors. En cas de dues notes iguals, obtindrà la plaça el candidat que tingui millor nota en francès.

Preinscripció ESO curs 2020 – 2021

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESO PER AL CURS 2020/2021

(document en pdf on trobareu tota la informació relativa al procés de preinscripció i matrícula al nostre centre) 

Actualitzat en data 25 de maig de 2020

 • Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020 de forma telemàtica
 • Període per sol·licitar cita prèvia per presentar, excepcionalment, sol·licituds de preinscripció: a partir del 13 de maig
  • Horari d’atenció al públic per presentar, excepcionalment, sol·licituds de preinscripció: de 8:00 a 14:00 hores, del dia 19 al dia 22 de maig de 2020 ambdós inclosos (atenció únicament amb cita prèvia).
 • Important: només han de presentar la preinscripció d’ESO els alumnes procedents de 6è de Primària o d’un altre centre d’ESO. Els alumnes que ja estan cursant ESO a l’INS Gabriel Ferrater NO han de formalitzar la preinscripció

PORTES OBERTES VIRTUALS ESO 2020

En aquest document en pdf trobareu més informació sobre

  1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ ON-LINE (OPCIÓ PRIORITÀRIA)
  2. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL (OPCIÓ EXCEPCIONAL)
  3. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
  4. PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DE BAREM I DE LES LLISTES D’ASSIGNACIONS I D’ESPERA
  5. RECLAMACIONS A LA LLISTA DE BAREM PROVISIONAL
  6. MATRÍCULA AL CENTRE
  7. CONSULTES D’INFORMACIÓ I ALTRES DUBTES.
  8. CALENDARI GENERAL – PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESO (provisional)

Més informació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/