Coordinació d’activitats empresarials

Sessió informativa: 27 de novembre de 2016, a les 10.00h al Complex Educatiu

Coordinació d’activitats empresarials:

  • Intranetprocediments i instruccions per donar compliment a la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats empresarials

En aquest apartat trobareu els procediments i instruccions que tenen per objectiu complir la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats empresarials i vetllar per la seguretat i la salut, tant del personal propi del Departament d’Ensenyament com del que pertany a les empreses que desenvolupen l’activitat en els centres de treball dependents del Departament.

Procediment general per a la coordinació d’activitats empresarials en els centres de treball del Departament d’Ensenyament

Procediment operatiu d’activitats PRÒPIES del Departament d’Ensenyament

Procediment operatiu d’activitats NO PRÒPIES del Departament d’Ensenyament

 

Activitat al Parc de Trànsit

Durant el mes d’octubre i novembre els alumnes de 1r d’ESO han participat en una activitat sobre mobilitat segura al Parc de Trànsit de Reus. A més a més d’entendre el funcionament de la senyaltzació, han aprés normes de convivència entre vianants i conductors.

transit-1r-eso