Secretaria

Horari d’atenció al públic

 • Horari durant el curs:  Dilluns a divendres: 9 – 13h  /  Dimecres: 16-17h
 • Horari d’estiu (juny-setembre): Dilluns a divendres: 9 a 13h.
 • Telèfons contacte: 977342010
 • E-mail: e3006678@xtec.cat

Informació d’interès

 • Informació sobre certificats

  • Els certificats sol·licitats degudament, és a dir, aquells pels quals s’ha entregat la documentació necessària, seran entregats a la persona interessada en un termini mínim de TRES DIES després d’haver fet la sol·licitud.
 • Certificats de nivells de Català

Preinscripció i Matrícula d’ESO i Batxillerat

 

Matrícula ESO curs 2021-22

Matrícula ESO curs 2021-22

ALUMNAT PROPI QUE JA ESTÀ AL CENTRE EL CURS 2020-21: del 31 de maig a l’11 de juny (Mantindrem obert el formulari i l’aplicació per la tramesa de documents fins dilluns)

 • Full actualització dades i confirmació plaça: durant el mes de maig a les tutories.
 • Període matrícula i presentació documentació: del 31 de maig a l’11 de juny

ALUMNAT NOU AL CENTRE, PROCEDENT DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ (Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07-06-2021)

 • PRIMER ESO: període matrícula: del 14 al 18 de juny
 • SEGON – TERCER – QUART ESO: període matrícula: del 28 de juny al 2 de juliol
 • Instruccions matrícula

Documents que tothom ha de descarregar, emplenar i trametre al centre mitjançant l’aplicació-formulari.

Formulari de matrícula corresponent al nivell que hauríeu de fer el curs 21-22, si aproveu el curs actual:

1r ESO – 2n ESO3r ESO4t ESO

Aplicació-formulari per la tramesa de la documentació de la matrícula

(Una vegada revisada la documentació, us enviarem un missatge NOMÉS si detectem alguna incidència)

A les instruccions matrícula trobareu informació sobre els serveis que ofereix l’AMPA. També a la web de l’institut / AMPA

Com demanar ajuda al centre si teniu dubtes o necessiteu ajuda durant el procés de preinscripció: truqueu al centre – 977342010 – i us assignaran dia i hora per acudir al centre.

 

Preinscripció Batxillerat curs 2021-22

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT– Web del Dpt. d’Educació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

 • Portes obertes Batxillerat – PRESENTACIÓ

  • en format virtual: dimecres 5 de maig a les 19.30 – PLATAFORMA ZOOM. Cliqueu AQUÍ
  • presencials, amb cita prèvia i en grups de 10 persones: dissabte 8 de maigDemanar cita prèvia
 • Publicació oferta inicial: 7 de maig – Oferta inicial de places
 • Presentació de sol·licituds (electròniques o de suport informàtic): de l’11 al 17 de maig
 • Presentació de documentació: fins el 18 de maig.
 • Publicació llista admesos Batxibac: 17 de maig
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional: 8 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 08/06/2021

 • Presentació de reclamacions al barem provisional: del 9 al 15 de juny
 • Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny
 • Sorteig: 18 de juny
 • Publicació de llistes ordenades: 23 de juny
 • Publicació oferta final: 7 de juliol
 • Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera: 9 de juliol

MATRÍCULA

 • Període de matrícula ordinària (batxillerat): del 12 al 16 de juliol (alumnat procedent de preinscripció)
 • Període de matrícula extraordinària (per alumnes que tenien assignatures pendents al mes de setembre): del 7 al 10 de setembre

 


 

BATXIBAC – Com es fa la preinscripció als estudis de doble titulació Batxibac?

Per a sol·licitar la preinscripció als estudis de doble titulació cal tenir en compte algunes consideracions específiques.

 1. El termini per presentar la sol·licitud és del 3 al 7 de maig.
 2. Cal presentar el formulari emplenat juntament amb tota la documentació al centre sol·licitat.
 3. Tots els alumnes majors d’edat han de presentar el DNI.
 4. Els alumnes menors d’edat han de presentar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el DNI de la persona sol·licitant, o la targeta de residència si la persona és estrangera.
 5. Les persones que al·leguin el compliment d’algun criteri de prioritat, han de presentat la documentació que ho justifiqui.
 6. Les persones que es vulguin preinscriure del batxillerat baccalauréat cal que presentin la documentació que acreditin el seu nivell B1 de francès.

Presentar la sol·licitud als estudis de doble titulació batxillerat i baccalauréat: terminis, documentació, sol·licitud, requisits

 BATXILLERAT: com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció a qualsevol modalitat de Batxillerat?

La preinscripció de batxillerat es pot fer en format electrònic si la persona que fa el tràmit té una eina d’identificació digital, o en suport informàtic si no en disposa. Les dues opcions es poden fer dins el mateix web de preinscripció.

Preinscripció en format electrònic

 1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format electrònic. Per fer-ho necessitaràs una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.
 2. Introdueix el número identificador de l’alumne, el RALC.
 3. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
 4. Indica el llistat ordenat de centres on t’agradaria obtenir plaça.
 5. Indica si els centres escollits per a la preinscripció són centres adscrits al teu centre anterior.
 6. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l’infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica…).
 7. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 8. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Preinscripció en suport informàtic

 1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format informàtic.
 2. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
 3. Indica el llistat ordenat de centres on t’agradaria obtenir plaça.
 4. Indica si els centres escollits per a la preinscripció són centres adscrits al teu centre anterior.
 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l’infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica…).
 6. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic. No cal que presentis físicament la preinscripció al centre.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

 

Preinscripció Batxibac 2019-2020

Preinscripció Batxibac (Modalitat mixta de Batxillerat i Baccalauréat)
Presentació de sol·licituds: del 2 al 6 de maig (té calendari propi)
 • 26-abril: publicació de les places reservades per a alumnes de fora del centre. Curs 2019-20: 10 places
 • 02 / 06 maig: presentació de sol·licituds
 • 13 maig: publicació de la llista d’admesos

Informació sobre certificats

Informació sobre certificats

 • Els certificats sol·licitats degudament, és a dir, aquells pels quals s’ha entregat la documentació necessària, seran entregats a la persona interessada en un termini mínim de DOS DIES després d’haver fet la sol·licitud.
 • Certificat d’equivalència del nivell de català
  • Per poder demanar l’equivalència del nivell de català, amb la finalitat de presentar-lo a una oposició o bé a una borsa de treball, cal que comproveu abans si compliu algun dels requisits de la Taula equivalències Nivell C Català (full extracte de la normativa)
  • En cas afirmatiu, cal que ens entregueu la següent documentació:
   • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (l’alumnat que hagi cursat l’ESO o el Batxillerat al nostre centre només ha de portar l’original)
   • Documentació acadèmica (segons correspongui):
    • Nivell B: Original del llibre d’escolaritat d’EGB / Original del llibre d’escolaritat d’EGB, del certificat de qualificacions d’FP1 i del títol d’FP1 / Original del llibre d’escolaritat d’ESO (alumnat procedent d’Aragó)
    • Nivell C: Original del llibre d’escolaritat d’ESO / Original del llibre d’escolaritat d’ESO, llibre qualificacions de BUP i llibre de qualificacions de Batxillerat (alumnat que va cursar 1r i 2n de BUP i després el Batxillerat) / Original del llibre d’escolaritat d’EGB i del llibre de qualificacions de BUP / Original del llibre d’escolaritat d’EGB, del certificat de qualificacions d’FP1 i FP2 i del títol d’FP2