Autoritzacions i documents de compromís

Instàncies, sol·lituds, reclamacions

Ompliu el document amb la informació demanada i envieu-lo al correu del centre e3006678@xtec.cat, anomenant-lo: PETICIÓ/RECLAMACIÓ_NOM_COGNOMS_GRUPCLASSE

Documents d`interès per l’alumnat i famílies