DOCUMENTS ALUMNAT I FAMÍLIES

(Alguns documents estan en pdf i altres en word. Els podeu descarregar per editar-los o per emplenar-los)

Documents de compromís

Declaració responsabilitat COVID

Convalidacions: podeu passar per secretaria i demanar l’imprès corresponent al vostre cas particular: Música, Dansa, esport d’alt nivell, ESO, BATX…

Autoritzacions

Instàncies, sol·licituds, reclamacions

Ompliu el document amb la informació demanada i envieu-lo al correu del centre e3006678@xtec.cat, anomenant-lo: PETICIÓ/RECLAMACIÓ_NOM_COGNOMS_GRUPCLASSE

Documents d`interès per l’alumnat i famílies

Documents servei Bar – Menjador (veure categoria Menjador – Bar)