Proves per completar els ensenyaments d’ESO (GESO)

ESO

Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius.

Informació sobre les proves al web del Dpt d’Ensenyament: requisits, procés d’inscripció, proves, qualificacions, normativa…

Criteris d’avaluació exigibles per a la superació de cada matèria. Convocatòria 2021

 

Convocatòries anys anteriors

Procés de selecció de candidats al Batxillerat Internacional 2021

Procés de selecció de candidats al Programa del Diploma

Formulari d’inscripció a les proves (Tancat)

.