Curs 2016-17 Mostra de treballs de Tecnologia fets per alumnes

Igual que el curs passat, el Departament de Tecnologia us vol oferir una petita mostra d’alguns treballs fets pels alumnes de Tecnologia. Per aquests treballs s’han fet servir programes com Scratch, Picaxe o Arduino.
1r ESO

  • FETS PER L’ALUMNA JÚLIA LOZANO

https://scratch.mit.edu/projects/167279745/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/167279871/#fullscreen
FET PER L’ALUMNA JUDIT MONTSERRAT
Llegeix més»

Activitats extraescolars curs 2017-2018

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-18

     ESPORTS

Bàsquet (masculí i femení), per a tots els cursos   
Futbol-sala, dimarts i dijous (només ESO) 
Funky-jazz, 1 dia/set.
 

      IDIOMES

Anglès (dilluns i dimecres) 
Anglès (dimarts i dijous) 
Nivells alts anglès, classes d’hora i mitja 
Esperanto
Alemany (només alumnes 4t ESO i Batx)
Conversa francès
Conversa anglès
 

TEATRE (dimecres) 

TÈCNIQUES D’ESTUDI (activitat trimestral)