Perfil del contractant

A – LICITACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA 

B – LICITACIÓ SERVEI DE CANTINA

A- LICITACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA

EMPRESES LICITADORES: OBERTURA SOBRES C- DILLUNS 19 a les 16:00h a la SALA DE PROFESSORS

Informació de contacte:

  • Adreça de presentació d’ofertes: Institut Gabriel Ferrater. Ctra Montblanc 5-9. Reus 43206
  • Lliurament a Secretaria, amb registre d’entrada.
  • Persones de contacte: Miquel López Forner (Secretari)

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE NETEJA INS GABRIEL FERRATER

 

B – LICITACIÓ DELS SERVEIS DE CANTINA